DIENSTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Wij nemen alle financiële diensten uit handen van onze klanten zodat zij zich kunnen richten op hun onderneming. Het is ook mogelijk om een gedeelte van uw administratie ui te besteden aan ons. U hebt de keuze om uw administratie maandelijks of per kwartaal te laten verzorgen. Zo is uw administratie altijd up-to-date. U heeft actueel inzicht in de prestaties van uw bedrijf. Wat natuurlijk belangrijk is bij het nemen van beslissingen.

Administratieve dienstverlening:
Invoeren en controleren van uw boekhouding
Debiteuren- en crediteurenadministratie bijhouden
Indienen van de aangifte omzetbelasting
Opstellen van de tussentijdse overzichten
Opstellen, beoordelen en bespreken van de jaarrekening
Indienen van de aangifte inkomstenbelasting
Indienen van de aangifte vennootschapsbelasting
Controleren van de (voorlopige)aanslagen en indien nodig bezwaar maken
Begeleiden van startende ondernemers

LOONADMINISTRATIE

Het berekenen van de salarissen.
Het opstellen van de salarisstroken.
Wanneer u alleen de salarisadministratie bij ons uitbesteed, dan verzorgen wij voor u de journaalposten waarmee u de aansluiting kunt maken tussen de salaris- en uw financiële administratie.
Melden periodieke aangiften en loonopgaven aan de belastingdienst
Het verzorgen van het jaarwerk.
Het verzorgen van de jaaropgaven ten behoeve van het personeel.
Ziek- en herstelmeldingen van uw personeel
Uitvoeren jaarwerk, o.a. jaaropgaven
Aan- en afmelden bij pensioenverzekeraars, ziekenfondsen en arbo-diensten.

SAMENSTELLEN JAARREKENINGEN

Na het verwerken van de financiële administratie stellen wij voor u de jaarrekening op. Uiteraard behoort een begroting ook tot de mogelijkheden.

AANGIFTE INKOMSTENBELASTINGEN & VENNOOTSCHAPSBELASTINGEN & OMZETBELASTINGEN

Wij stellen graag onze ervaring en expertise aan u ter beschikking om in de eerste instantie te zorgen dat de aangifte op de juiste wijze en tijdig wordt ingediend. Indien gewenst kunnen wij uitstel voor het indienen van de aangifte verzorgen. Daarnaast kunnen wij u op basis van de fiscale aangifte adviseren over eventuele aftrekposten of vrijstellingen die voor u eventueel mogelijk zijn.

ONDERNEMINGSPLANNEN

Wij stellen graag onze ervaring en expertise aan u ter beschikking om in de eerste instantie te zorgen dat de aangifte op juiste wijze en tijdig wordt ingediend. Indien gewenst kunnen wij uitstel voor het indienen van de aangifte verzorgen. Daarnaast kunnen wij u op basis van de fiscale aangifte adviseren over aftrekposten of vrijstellingen die voor u eventueel mogelijk zijn.

FINANCIEEL ADVIES

Loon-, omzet- inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Samenwerkingsvormen
Ondernemingsvorm
Bedrijfsoverdracht
Bedrijfskundige aspecten rond de overname c.q. aankoop van een bedrijf
Toekomststrategie en bedrijfsontwikkeling
Investeringsplannen
Financieringsplannen
Exploitatiebegroting

how to write an english essay body paragraph https://freeessaywriter.org/ how to write a cv zety
how to write an essay reflection paperhelp how to write ielts writing task 1
how to write direct question essay ielts https://paperhelp.nyc/ how to write an email declining a job offer